Product List

Silica Gel

便利的干燥剂 Silica Gel

Silica Gel

便利的干燥剂 Silica Gel

便利的硅胶干燥剂可用于任何用途的除湿。并且加热后可重复使用。
(万能除湿硅胶)可用于食品袋的除湿、鞋、抽屉等任何地方,非常便利的硅胶干燥剂。

Return Top